Torero Tour San Diego

President Harris addresses local San Diego alumni at the last stop on the 2016 Torero Tour.